Vanaf 2 september 2019 weer Subsidie mogelijk!

Bezit je een woning dan kun je vanaf 2 september 2019 weer subsidie aanvragen voor ISOLATIEMAATREGELEN. Het subsidiepotje van € 84 miljoen geldt tot 1 januari 2021. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om voor deze subsidie in aanmerking te komen:

 • Minimaal twéé energiebesparende maatregelen aanschaffen
 • Subsidie is door Eigenaar-bewoners alléén achteraf aan te vragen
 • Alleen energiebesparende maatregelen die vanaf 15 augustus 2019 door een bouwbedrijf zijn uitgevoerd, komen in aanmerking
 • Per woning wordt slechts één keer subsidie verstrekt

Subsidie energiebesparing voor VvE’s?

Bekijk of jouw VvE in aanmerking komt voor de Subsidie energiebesparing eigen huis.

Subsidie voor duurzame warmte

Tevens kun je subsidie aanvragen voor ‘Duurzame Warmte”. Dit betreft de aanschaf van een  zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel en pelletkachel. Hier is vanaf 1 januari 2019 in totaal € 100 miljoen beschikbaar voor zakelijke én particuliere gebruikers. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. De exacte subsidiebedragen staan op site van de rvo. De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Let op! Vóórdat je subsidie aanvraagt, dien je éérst een apparaat te kopen en te laten installeren.

 

Wanneer kom je in aanmerking voor de Investering Subsidie Duurzame Energie (ISDE)?

U kunt een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Deze regeling is bedoeld voor particulieren, overheid en zakelijke gebruikers.

Op 1 januari 2016 is deze meerjarige regeling gestart en zal lopen tot en met 31 december 2020. Tot en met 31 december 2019 kunt u subsidie aanvragen. Er is In 2019 totaal € 100 miljoen subsidie beschikbaar.

Voorwaarden

 • Binnen 6 maanden na installatie van het apparaat dient een subsidieaanvraag ingediend te zijn
 • Het apparaat is ná 1 januari 2016 aangeschaft. Met de aanschafdatum wordt de datum bedoeld waarop de koopovereenkomst is gesloten (Let op! Niet de datum van betaling)
 • Vóórdat u een subsidieaanvraag doet, moet u de investering al hebben gedaan. Het apparaat moet al in gebruik genomen zijn én het apparaat dient bij aanvraag van de subsidie al betaald te zijn
 • U moet het apparaat nieuw aangeschaft hebben, u kunt dit aantonen met een betaalbewijs én het is uw eigendom
 • Het apparaat dient in Nederland geïnstalleerd te zijn
 • Het apparaat mag niet binnen één jaar ná de datum van de beslissing worden verwijderd
 • Op het moment dat u uw subsidieaanvraag indient, gelden de voorwaarden van het aanvraagmoment
 • Vanaf 1 januari 2018 dient u een bewijs aan te leveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur. U kunt een factuur van een installateur of aannemer als bewijs gebruiken

Voorwaarden nieuwbouw

 • Er is bij nieuwbouw alleen subsidie mogelijk voor extra apparaten, die de bouwer niet nodig heeft om aan de energieprestatiecoëfficiënt-eis te voldoen
 • Als de projectontwikkelaar of het bouwbedrijf de subsidie heeft aangevraagd, dan is het niet mogelijk als eigenaar de subsidie nogmaals aan te vragen voor hetzelfde apparaat
 • Bouwt en ontwerpt u op eigen initiatief een nieuwe woning en kiest u zelf de apparaten, dan kunt u de subsidie aanvragen
 • Minimaal één jaar na de subsidievaststelling moet het apparaat nog in gebruik zijn. De subsidieontvanger blijft ná de verkoop verantwoordelijk voor de naleving!

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan tot en met 31 december 2019. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Aandachtspunten

 • Dien een aparte subsidieaanvraag in voor elk apparaat dat u aanschaft
 • Wordt het extra apparaat bij nieuwbouw als meerwerkoptie meegenomen? Vraag dan zelf de subsidie aan, als u aan alle voorwaarden voldoet

Hoe nu verder

Energiesubsidiewijzer

Kijk op de Energiesubsidiewijzer en vind het complete en actuele overzicht van subsidies, leningen en andere regelingen. Vul je woonplaats in en bekijk het resultaat:

 • een overzicht van welke subsidies er beschikbaar zijn
 • aan welke voorwaarden je moet voldoen om de subsidie te krijgen
 • een link naar de juiste website met meer informatie en een aanvraagformulier

Soms geeft de Energiesubsidiewijzer aan dat jouw gemeente geen subsidies heeft. Het kan zijn dat jouw gemeente een subsidie dan niet heeft aangemeld. Informeer bij jouw gemeente naar subsidies voor energiebesparende maatregelen.

Voor subsidies geldt:

 • Elke provincie, regio of gemeente bepaalt zelf welke energiebesparende maatregelen zij subsidieert en tegen welke voorwaarden
 • De maximale subsidiebedragen zijn erg verschillend. Elke provincie, regio en gemeente bepaalt zelf hoeveel geld zij beschikbaar stellen
 • Meestal geldt de regel op=op. Dus hoe eerder je subsidie aanvraagt, hoe meer kans je maakt

Pin It on Pinterest

Shares

Deel dit!

Deel dit met iemand!