Privacybeleid voor bezoekers van de Immo Trader-platform

Privacybeleid voor bezoekers van de Immo Trader-platform

Wie zijn wij

Ons grootste belang is om jouw privacy te waarborgen. Om ons werk goed te kunnen uitvoeren is het nodig om persoonsgegevens te verwerken (denk aan mailen naar je e-mailadres, om de verkoper of aanbieder te informeren dat je interesse hebt in een woning en/of op basis van gerechtvaardigd belang conform de AVG. Immotrader zal je persoonsgegevens zorgvuldig verwerken, gebruiken en beveiligen. In ons privacybeleid willen wij dit aan jou graag op een transparante wijze nader uitleggen.

Door gebruik te maken van Immotrader-platform (het geheel van immotrader.nl, Apps en andere tools van Immotrader), met of zonder account, stem je in met de verwerking van je persoonsgegevens volgens dit privacybeleid.

Het gebruik van persoonsgegevens

Soort persoonsgegevens

Bij het gebruik van Immotrader.nl wordt automatisch het IP adres van de gebruiker geregistreerd. Het IP adres wordt tijdelijk in een log bestand opgeslagen. Daarnaast wordt je gebruik van Immotrader.nl (bijvoorbeeld surfgedrag of klikgedrag) bijgehouden. In het Cookiebeleid van Immotrader.nl kun je lezen op welke wijze deze gegevens verkregen en verwerkt worden. Om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten moet je een persoonlijk account aanmaken. Voor dit account is alleen de registratie van een e-mailadres, een wachtwoord en een voornaam nodig. Vervolgens kun je als je daar, indien gewenst, verdere gegevens invullen.

Doeleinden van het gebruik

Immotrader gebruikt de (persoons)gegevens uit je Immotrader.nl account voor de volgende doeleinden:

Beveiliging van je account

Je inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) worden gebruikt voor het beveiligen van je account. Dit kan altijd in je eigen account door jezelf gewijzigd worden.

Diensten

De (persoons)gegevens uit je Immotrader.nl account kunnen ook worden gebruikt voor levering van door jouw gevraagde diensten. Onder deze diensten wordt begrepen:
• Het per e-mail doorsturen van een onroerend goed object naar familie, vrienden;
• Het per e-mail toesturen van nieuwe onroerend goed objecten of wijzigingen in onroerend goed objecten, passend binnen het ingestelde zoekprofiel;
• Het verzorgen van de communicatie met een makelaar, financiële partij of huiseigenaar; zo kan je bijvoorbeeld brochure aanvragen, een afspraak maken voor een hypotheek oriëntatiegesprek of bezichtiging

E-mailmarketing

Uitsluitend indien je daarom hebt verzocht, gebruikt Immotrader je e-mailadres voor het versturen van haar nieuwsbrief met daarin aanbiedingen, nieuws of tips. Deze nieuwsbrief kan eveneens uitingen van de bij Immotrader aangesloten partners bevatten. Het gaat hierbij om partners die bijvoorbeeld actief zijn in de markt voor onroerend goed, woning & interieur en financiële dienstverlening. Daarnaast kan je je apart aanmelden voor een nieuwsbrief die wordt verstuurd door derden. Je geeft dan toestemming dat je e-mailadres gebruikt mag worden door partijen die mails versturen met aanbiedingen.

Klantcontact

De gegevens uit je account kunnen tevens door Immotrader worden gebruikt voor het behandelen van je vragen en/of klachten en het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie.

Rechten van betrokkenen

Als bezoeker van Immotrader.nl heb je een aantal rechten. Wil je gebruik maken van een van deze rechten dan kun je met ons contact opnemen via info@immotrader.nl. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren maar in iedere geval binnen drie weken.

Informatie en inzage:

Heb je behoefte om je persoonsgegevens in te zien die wij van jou verwerken. Neem dan per mail met ons contact op.

Rectificatie:

Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

Vergetelheid:

Jouw persoonsgegevens kunnen altijd worden verwijderd door jezelf of door ons.

Beperking:

Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar (verzet):

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking, of ons verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Overdraagbaarheid:

Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:
Toestemming intrekken:
door in te loggen kun je je afmelden voor de diensten waar je gebruik van maakt.

Als je een verzoek doet dat betrekking heeft op hoe we omgaan met je persoonsgegevens, kunnen we je altijd vragen om je te identificeren. Als je voor dat doel een kopie van je paspoort of ander ID-bewijs meestuurt, vragen we je om je pasfoto en BSN-nummer onleesbaar te maken.

Hoe zit het met iframes en andere websites van derden?

Op het Immotrader-platform worden ook diensten en informatie aangeboden door derden in een zogenaamd iframe. De inhoud van een iframe wordt niet beheerd door Immotrader, maar is van de derde partij die jou diensten of informatie aanbiedt in het iframe. Een voorbeeld is een maandlastenindicator, waarmee je kunt berekenen wat je geschatte hypotheeklast wordt als je een bepaalde woning zou kopen. De persoonsgegevens die je invoert in het iframe komen direct bij de derde partij terecht en daarop zijn dan ook het privacy- en cookiebeleid van die derde van toepassing. Immotrader verwerkt deze persoonsgegevens niet. Als er sprake is van een iframe, geven we dat duidelijk aan op ons platform.
Ook als op het Imootrader-platform een link wordt getoond naar de website van een ander, zoals een makelaar, dan is op je bezoek aan die website het privacy- en cookiebeleid van die ander van toepassing. Het privacybeleid van Immotrader geldt niet voor de gegevens die je daar achterlaat.

Verzoek indienen

Als je een verzoek doet dat betrekking heeft op hoe we omgaan met je persoonsgegevens, kunnen we je altijd vragen om je te identificeren. Als je voor dat doel een kopie van je paspoort of ander ID-bewijs meestuurt, vragen we je om je pasfoto en BSN-nummer onleesbaar te maken.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

We bewaren je persoonsgegevens alleen zolang we ze nodig hebben voor het doel waarvoor we ze verwerken, om je optimaal te kunnen ondersteunen of om aan onze wettelijke plichten te voldoen.

We hanteren de volgende criteria bij het vaststellen van de bewaartermijnen:

• Als je gebruik maakt van onze diensten, zoals het aanmaken van een account, bewaren we je persoonsgegevens zolang we ze nodig hebben voor het leveren en verbeteren van die dienst. Of tot het moment dat je ze wilt (laten) verwijderen.

• Als je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van e-mails, bewaren we je persoonsgegevens totdat je die toestemming intrekt. Zodra je dat doet, bewaart Immotrader nog wel persoonsgegevens die nodig zijn om aan te kunnen tonen wanneer je toestemming hebt gegeven en wanneer je deze hebt ingetrokken.

• Financiële informatie zoals facturen bewaren we zolang we daartoe wettelijk verplicht zijn.

• Objectgegevens publiceren we in beginsel nog 1 jaar na de datum waarop het object als verkocht is afgemeld . De betrokken makelaar kan bij Immotrader aangeven dat een object niet langer gepubliceerd mag worden op het Immotrader-platform. We bewaren objectgegevens zolang we ze nodig hebben voor het leveren en verbeteren van onze diensten.

• Als er cookies of soortgelijke technieken op je computer worden geplaatst, geven we de bewaartermijn daarvan weer in ons cookiebeleid. Waar mogelijk beperkt Immotrader de opslagtermijn tot het minimale noodzakelijke voor het uitvoeren van de gekoppelde functionaliteit.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken alleen gegevens aan derden als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Beveiligingsmaatregelen

Immotrader neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen om verlies, onrechtmatig gebruik en onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en ook om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Immotrader doet dat onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging, gebruik en codering van wachtwoorden en encryptie van data afkomstig van bezoekers.

Websites van derden

Dit Privacybeleid heeft alleen betrekking op Immotrader.nl en niet op andere websites waar de gebruiker via Immotrader.nl op terecht kan komen.

Met wie deelt Immotrader persoonsgegevens?

We verkopen nooit persoonsgegevens aan derden, tenzij je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven bijvoorbeeld voor de aanvraag van een hypotheekofferte of doorverwijzing naar een Notaris. Wel werken we voor het verlenen en verbeteren van onze diensten, voor de beveiliging van ons platform, voor het onderhouden van klantcontact en voor onze marketing samen met derden. Met hen delen we dan (een deel van) je persoonsgegevens. Zo delen we je persoonsgegevens met een makelaar (bijvoorbeeld vanwege een contactaanvraag) of met een financiële dienstverlener als je met dat doel je gegevens achterlaat op ons platform. Ook werken we bijvoorbeeld samen met partijen die voor Immotrader de communicatie verzorgen, monitoring van het platform uitvoeren, hostingpartijen, onderzoeks- en analysebureaus, advertisingplatforms, de leverancier van ons datamanagementplatform en partners die de dienstverlening namens Immotrader uitvoeren, zoals in het geval van de adreswijzigingsdienst. Met deze derden hebben we afspraken gemaakt ter bescherming van je persoonsgegevens, waaronder afspraken over de door de derden te nemen technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de verwerkte persoonsgegevens. Voor zover deze derden de persoonsgegevens verwerken op een locatie buiten de EER doen zij dat met inachtneming van passende waarborgen, zoals modelcontractbepalingen opgesteld door de Europese Commissie.
Als we persoonsgegevens gebruiken voor analyse-doeleinden (waaronder ‘profiling’), worden ze waar mogelijk gepseudonimiseerd dan wel geanonimiseerd. Bij advertenties van derden op ons platform bestaat de mogelijkheid dat derden persoonsgegevens verzamelen, zoals je klikgedrag op het platform. Zie voor meer informatie hierover ons cookiebeleid.
Objectgegevens publiceert Immotrader uiteraard op het Immotrader-platform. Daarnaast kan Immotrader via e-mail of pushnotificatie objectgegevens aan de bezoeker sturen als deze binnen de zoekcriteria passen. Ook delen we objectgegevens via onze social media kanalen. Een bezoeker heeft daarnaast de mogelijkheid om via het Immotrader-platform objecten op social media of via e-mail te delen.Verder biedt Immotrader geselecteerde partijen de mogelijkheid om met behulp van een Iframe objecten te tonen op hun website. Mocht het voorkomen dat (één of meerdere onderdelen van) de onderneming van Immotrader worden overgedragen aan een derde, dan kunnen als onderdeel van deze overname ook de persoonsgegevens die Immotrader verwerkt, worden overgedragen aan deze derde. Als deze situatie zich voordoet, zal Immotrader je hierover tijdig informeren via het Immotrader-platform.
Als je een object vanaf het Immotrader-platform deelt via een social media kanaal, stuurt Immotrader alleen de informatie van het object door aan het betreffende social media kanaal.

Hoe zit het met profiling?

Profiling is kort gezegd het verzamelen van kenmerken, interesses en gegevens van jou als bezoeker. Op basis hiervan wordt een profiel gemaakt, zodat je gerichte en relevante informatie kunt ontvangen. Immotrader doet dit op basis van gegevens die we genereren met behulp van cookies en soortgelijke technieken (zie ons cookiebeleid), gecombineerd met andere persoonsgegevens. Zoals wat je invult in je account, welke objecten je bekijkt en waar je naar zoekt.
Immotrader gebruikt profiling alleen voor het personaliseren van informatie op het Immotrader-platform en voor het tonen van voor jou relevante mailings en advertenties. Er wordt je geen objecten of andere content onthouden op basis van onze profiling.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen over privacy bij Immotrader?
Stuur dan een e-mail naar info@immotrader.nl.

Dit privacybeleid is op 26 augustus 2018 tot stand gekomen en is de 1e versie. Immotrader behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen en adviseert om regelmatig op deze pagina te kijken. Wijzigingen in ons privacybeleid maken we bekend via e-mail of op ons platform.

Pin It on Pinterest

Shares